terapia widzeniaUtrata wzroku – podstawowego narządu zmysłu człowieka, jest jednym z najbardziej traumatycznych doświadczeń jakie może spotkać człowieka, jednocześnie wykluczając go z życia społecznego. Szybkie działania prewencyjne są istotne z punktu utrzymania chęci nauki „życia na nowo” pacjenta będącego często w stanie „żałoby” po utracie najważniejszego zmysłu człowieka jakim jest wzrok.
Przez podjęcie odpowiednich działań umożliwiających spowolnienie procesu utraty wzroku, uruchomienie zasobów kompensujących upośledzenie funkcji wzrokowych możliwe jest utrzymanie aktywności społecznej i zawodowej.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest uczenie osób z problemami wzrokowymi umiejętności świadomego wykorzystania resztek widzenia, zapewniających samodzielność w życiu codziennym (np. w czynnościach dnia codziennego) oraz zawodowym, a także wykształcenie umiejętności pozwalających na bezpieczne i samodzielne poruszanie się zarówno w otoczeniu częściowo znanym jak i obcym.

Elementem programu realizowanym po zakończonym procesie rehabilitacji jest zaopatrzenie pacjentów słabowidzących w specjalistyczne pomoce optyczne (lupy, lunety, okulary lornetkowe itp). Dzienny Ośrodek Rehabilitacji jest znakomicie wyposażony w niezbędny do diagnozowania i rehabilitacji sprzęt, urządzenia techniczne i aparaturę medyczną, m.in. specjalistyczne programy komputerowe, powiększalnik TV, symulator wad wzroku, zestaw specjalistycznych pomocy optycznych i nieoptycznych (filtry medyczne), a także mówiące termometry i wagi, wykrywacze kolorów.

Rehabilitacja wzroku osób słabowidzących jest refundowana przez NFZ na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza okulistę, neurologa lub lekarza rehabilitacji realizującego umowę z NFZ do
Poradni rehabilitacji dla słabowidzących 

Pobierz druk skierowania

Osoby nie posiadające skierowania mogą skorzystać z wizyty komercyjnej.