W poradni udzielamy porad psychologicznych, prowadzimy psychoterapię krótko i długoterminową, wykonujemy badania diagnostyczne. Obejmujemy opieką psychologiczną także rodziny pacjentów.Do poradni psychologicznej jest wymagane skierowanie. Specjaliści

  • mgr Katarzyna Kwiatkowska – psychoterapeuta
  •  mgr Dorota Szostek

Psychologowie zatrudnieni w naszej pracowni posiadają uprawnienia do prowadzenia psychoterapii.