CENNIK OKULISTYKA
Konsultacja okulistyczna 150,00
Wizyta uzupełniająca  (w ciągu tygodnia od poprzedniej) 80,00
Badanie OCT (jaskrowe/siatkówki/przedniego odcinka oka) 200,00
Angio OCT 220,00
GDX Pro OCT 100,00
HRT 3 100,00
Wydanie orzeczenia do celów rentowych 120,00
Badanie okulistyczne dla celów medycyny pracy 120,00
Pachymetria (pomiar grubości rogówki) 40,00
Perymetria statyczna – komputerowa (pole widzenia) 60,00
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria):                                                                                                                                   
bezdotykowy „air – puff” 20,00
   aplanacyjny 40,00
PORADNIA LECZENIA ZEZA
Konsultacja okulistyczna 150,00
Badanie ortoptyczne (diagnoza, omówienie) 100,00
Ćwiczenia ortoptyczne – pakiet 10 wizyt w grupie do 3 osób 500,00
Ćwiczenia ortoptyczne – pakiet 10 wizyt indywidualne 600,00
Ćwiczenia ortoptyczne w grupie do 3 osób – 1 wizyta   60,00
Ćwiczenia ortoptyczne indywidualne – 1 wizyta   70,00
OŚRODEK REHABILITACJI OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU
Konsultacja  (diagnoza, omówienie) 100,00
Wizyta rehabilitacyjna (kolejna) 60,00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
Sesja psychoterapii indywidualnej 150,00
Cennik obowiązuje od 01.10.2021