Kiedy należy zgłosić się z dzieckiem na badanie?

Ważne jest, aby reagować na każdą nieprawidłowość i nie bagatelizować objawów które mogą świadczyć o problemach wzrokowych:

– odchylenie gałki ocznej,

– podchodzenie blisko obserwowanego obiektu,

– ból głowy,

– mylenie liter przy pisaniu,

– trudności z przepisywaniem,

– wolne tempo pisania,

– błędy w czytaniu,

– zamazany obraz,

– mrużenie oczu,

– przechylanie głowy podczas obserwacji obiektów,

– przymykanie jednego oka przy patrzeniu.

Pamiętajmy, że dziecko nie zawsze jest w stanie poinformować nas o problemach w widzeniu ponieważ nie wie jak powinno widzieć. Każde dziecko przed rozpoczęciem nauki w szkole powinno być przebadane w gabinecie ortoptycznym, aby wykluczyć zaburzenia wzrokowe, które mogą przyczynić się do problemów w nauce.

W leczeniu ortoptyczno – pleoptycznym bardzo ważna jest współpraca ortoptysty z lekarzem okulistą oraz rodzicem. Odpowiednia postawa rodziców, trzymanie się zaleceń lekarza okulisty oraz ortoptysty, a także praca z dzieckiem w domu może przyspieszyć oraz zwiększyć efekty leczenia gabinetowego.

 

Badania mają na celu sprawdzenie czy układ wzrokowy dziecka funkcjonuje w sposób prawidłowy.  Ważna jest kontrola układu wzrokowego w jak najmłodszym wieku, aby podjąć jak najszybsze leczenie w przypadku zaburzeń. W gabinecie leczenia zeza i niedowidzenia przeprowadzamy takie badania jak:

– ostrość wzroku do dali i do bliży,

– badanie zeza jawnego i ukrytego,

– badanie na synoptoforze (kąt zeza oraz stan widzenia obuocznego),

– badanie konwergencji i akomodacji,

– badanie ruchomości gałek ocznych.

 

W przypadku zburzeń widzenia obuocznego wykonujemy odpowiednie ćwiczenia dostosowane do potrzeb pacjenta:

– ćwiczenia ruchomości gałek ocznych,

– ćwiczenia konwergencji i akomodacji,

– ćwiczenia jednoczesnej percepcji,

– ćwiczenia fuzji i jej zakresu,

– ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej,

– ćwiczenia pleoptyczne ( w przypadku niedowidzenia).

W leczeniu ortoptyczno – pleoptycznym bardzo ważna jest współpraca z lekarzem okulistą oraz rodzicem. Odpowiednia postawa rodziców, trzymanie się zaleceń lekarza okulisty oraz rehabilitanta, a także praca z dzieckiem w domu może przyspieszyć oraz zwiększyć efekty leczenia gabinetowego.