okulista dziecięcyBadanie wzroku dzieci jest jednym z kluczowych elementów opieki pediatrycznej a jego pierwszym etapem powinny być testy przesiewowe. Poziom rozwoju widzenia można badać już w kilka dni po urodzeniu a badania przesiewowe powinno przeprowadzać się wśród dzieci nie posiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby w przyszłości. Zaburzenia widzenia należą do najczęstszych zaburzeń u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Celem badań jest wykrycie choroby we wczesnej fazie i dzięki temu umożliwienie wczesnej interwencji. Dodatni wynik przesiewowego badania wzroku musi być potwierdzony innymi, bardziej dokładnymi badaniami zleconymi przez lekarza okulistę.

Najczęściej występującymi zaburzeniami widzenia dzieci są:

Wady refrakcji – wiążą się zwykle z osłabioną ostrością wzroku, co powoduje zamglenie widzenia. Są to:

  • krótkowzroczność
  • nadwzroczność (dalekowzroczność)
  • astygmatyzm

Przy dużej krótkowzroczności może dojść do zwyrodnienia siatkówki i naczyniówki, dzieci te wymagają ograniczenia wysiłków fizycznych (ryzyko odwarstwienia siatkówki). W niektórych postaciach krótkowzroczności niezbędne są ćwiczenia ortoptyczne dla zlikwidowania przykurczu mięśnia rzęskowego.

W nadwzroczności zwiększenie akomodacji może powodować szybkie męczenie się przy pracy wzrokowej z bliska (czytanie, pisanie), a także prowadzić do rozwoju zeza.

W przypadku nie rozpoznanego  i nie korygowanego astygmatyzmu może dojść do niedowidzenia jednego lub obojga oczu.

Wady refrakcji wymagają wczesnego wykrycia i korekcji za pomocą odpowiednich szkieł  okularowych, soczewek a w przypadku niedowidzenia konieczne może być leczenie obturacją tj. zasłanianiem lepszego oka i ćwiczeniami ortoptycznymi i pleoptycznymi.

Zez to nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych. Zez może być ukryty lub jawny i powinien być wykryty i leczony najpóźniej do 8 roku życia aby u dziecka mogło rozwinąć się prawidłowe widzenie obuoczne. Nieleczone niedowidzenie pogłębia się z wiekiem i prowadzi nieuchronnie do słabej ostrości widzenia i w efekcie do niedowidzenia.

Zaburzenia widzenia barw stanowi przeciwwskazanie do wyboru niektórych zawodów i powinno być wykryte jak najwcześniej.