Pomoce dla osób słabowidzących wraz z procesem rehabilitacji prowadzą w znacznym stopniu do umożliwienia pacjentom samodzielnego życia jak również w wielu przypadkach kontynuowania pracy zawodowejPomoce optyczne uzupełniają i wspomagają działanie narządu wzroku u osób, u których występuje ubytek widzenia obniżający ostrość wzroku do V – 0,3 lub gorszy i nie ulega on poprawie w skutek standardowej korekcji okularowej.

Zastosowanie pomocy optycznych wraz z procesem rehabilitacji prowadzi w znacznym stopniu do umożliwienia pacjentom samodzielnego życia jak również w wielu przypadkach kontynuowania pracy zawodowej.

Ze względu na specyfikę działania optyki, osoby słabowidzące wymagają zazwyczaj zastosowania kilku rozwiązań, w zależności od wykonywanych czynności np. pomoce do czytania nie pozwalają patrzenie w dal i na odwrót.

Dobór pomocy optycznych jest jednym z elementów programu rehabilitacji osób słabowidzących.pani z podstawką

Zaopatrzenie w refundowane pomoce optyczne odbywa się na podstawie zlecenia lekarza okulisty przez podmiot wykonujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, który podpisał umowę z OW NFZ. Ze zleceniem na zaopatrzenie w pomoce optyczne pacjent zgłasza się do regionalnego oddziału NFZ celem przyznania refundacji.

Uprawnienia dotyczące zaopatrzenia w refundowane pomoce optyczne regulują:

  • U. z dn. 17 grudnia 2013, poz. 1565 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 grudnia 2013
    „W sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie”
  • Wykaz pomocy optycznych zaakceptowanych przez NFZ (załącznik do umowy z NFZ)
  • Obowiązujące limity i zasady refundacji przez NFZ pomocy optycznych :
Nazwa pomocy Refundacja NFZ Okres refundacji
Lupa 80 zł 1 raz na 3 lata
Monookulary (Lunety) 350 zł 1 raz na 5 lat
Okulary lupowe 350 zł 1 raz na 5 lat
Okulary lornetkowe do bliży 350 zł 1 raz na 5 lat
Okulary lornetkowe do dali 350 zł 1 raz na 5 lat
Biała laska 100 zł 1 raz na 6 miesięcy

 

Istnieje możliwość uzyskania dotacji z MOPS, PFRON, PCPR na pomoce, których cena jest wyższa niż refundacyjna oraz na pomoce nieoptyczne.

Pomoce Optyczne uznawane są za sprzęt rehabilitacyjny istnieje więc możliwość odliczenia tego zakupu od podstawy opodatkowania w ramach ulgi podatkowej.