Zadowolenie pacjenta jest dla nas najlepszym wskaźnikiem skuteczności naszych działań i podstawową motywacją wszystkich pracowników Przychodni.

 

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • Zapewnienie ciągłości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez utrzymywanie i zawieranie kontraktów z NFZ na świadczenia usług zdrowotnych oraz z innymi instytucjami.
  • Objęcie opieką rehabilitacyjną i medyczną pacjentów słabowidzących, tracących wzrok i niewidomych.
  • Stałą ocenę zadowolenia Pacjentów z jakości usług zdrowotnych otrzymywanych w naszej przychodni.
  • Tworzenie zespołu wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników.
  • Ciągłe i systematyczne podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników.
  • Zwiększenie kompleksowości usług poprzez rozszerzenie naszej działalności.
  • Stosowanie skutecznych metod sterylizacji i dezynfekcji.
  • Unowocześnianie wyposażenia placówki, sprzętu i aparatury medycznej.
  • Systematyczne doskonalenie metod leczniczych I diagnostycznych w zakresie naszej działalności.
  • Ciągłe doskonalenie Systemu Jakości zgodnego z Normą ISO 9001:2000.