logo CPRL przy ul. Karmelickiej 26 w Warszawie jest jednostką Polskiego Związku Niewidomych.

W drodze wieloletniej współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej oraz na podstawie “dobrych praktyk”  w opiece nad osobami z dysfunkcją narządu wzroku, realizowanych przez zagranicznych partnerów, opracowaliśmy Program rehabilitacji wzroku słabowidzących. Program ten od 1989 roku realizowany jest we wzorcowej placówce Polskiego Związku Niewidomych – Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno Leczniczej.

Kompleksowa rehabilitacja wzroku osób słabowidzących, tracących wzrok oraz niewidomych jest naszą wiodącą działalnością.

Pomagamy osobom z dysfunkcją wzroku osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe a ich bliskim udzielamy wsparcia, porad i informacji. Zapewniamy odnalezienie sensu życia poprzez wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji.

Kolejnym naszym celem jest edukacja społeczeństwa. Cyklicznie przeprowadzamy badania przesiewowe, których głównym celem jest wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń w okresie, gdy jeszcze można odwrócić proces chorobowy lub zahamować tempo jego
rozwoju.

Jako uzupełnienie podstawowej działalności dla wszystkich pacjentów otwarte są: