Badania mają na celu sprawdzenie czy układ wzrokowy dziecka funkcjonuje w sposób prawidłowy.  Ważna jest kontrola układu wzrokowego w jak najmłodszym wieku, aby podjąć jak najszybsze leczenie w przypadku zaburzeń. W gabinecie leczenia zeza i niedowidzenia przeprowadzamy takie badania jak:

– ostrość wzroku do dali i do bliży,

– badanie zeza jawnego i ukrytego,3

– badanie na (kąt zeza oraz stan widzenia obuocznego),

– badanie konwergencji i akomodacji,

– badanie ruchomości gałek ocznych.

 

W przypadku zburzeń widzenia obuocznego wykonujemy odpowiednie ćwiczenia dostosowane do potrzeb pacjenta:

– ćwiczenia ruchomości gałek ocznych,

– ćwiczenia konwergencji i akomodacji,

– ćwiczenia jednoczesnej percepcji,

– ćwiczenia fuzji i jej zakresu,

– ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej,

– ćwiczenia pleoptyczne ( w przypadku niedowidzenia).

W leczeniu ortoptyczno – pleoptycznym bardzo ważna jest współpraca ortoptysty z lekarzem okulistą oraz rodzicem. Odpowiednia postawa rodziców, trzymanie się zaleceń lekarza okulisty oraz ortoptysty, a także praca z dzieckiem w domu może przyspieszyć oraz zwiększyć efekty leczenia gabinetowego.