sprzet2Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych w tym także pomocy optycznych na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionego przez lekarza okulistę, neurologa lub lekarza rehabilitacji.
W naszej Przychodni lekarze współpracujący z Ośrodkiem Rehabilitacji Wzroku dla Słabowidzących wystawiają zlecenia na indywidualnie dobrane wyroby medyczne zgodnie z poniższym drukiem.

 zlecenie_wyroby_medyczne

Po wystawieniu zlecenia na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta).

Z potwierdzonym do refundacji zleceniem należy zgłosić się do wybranej placówki, która podpisała umowę z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. W związku z zawartą umową z NFZ nasza Przychodnia realizuje zaopatrzenie w wyroby medyczne dla Pacjentów z całej Polski.

Na podstawie Załącznika do rozporządzenia MZ Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 r. poz. 1565  Pacjentom przysługuje następująca refundacja:

Nazwa pomocy Refundacja NFZ Okres refundacji
Lupa 80 zł 1 raz na 3 lata
Monookulary (Lunety) 350 zł 1 raz na 5 lat
Okulary lupowe 350 zł 1 raz na 5 lat
Okulary lornetkowe do bliży 350 zł 1 raz na 5 lat
Okulary lornetkowe do dali 350 zł 1 raz na 5 lat
Biała laska 100 zł 1 raz na 6 miesięcy

 

Istnieje możliwość uzyskania dotacji z MOPS, PFRON, PCPR na pomoce, których cena jest wyższa niż refundacyjna oraz na pomoce nieoptyczne.

Pomoce Optyczne uznawane są za sprzęt rehabilitacyjny istnieje więc możliwość odliczenia tego zakupu od podstawy opodatkowania w ramach ulgi podatkowej.