Do Poradni leczenia zeza w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub okulisty.

W zespole Poradni leczenia zeza pracują:

 • Anna Barwicka- dyplomowana ortoptystka, tyflopedagog
 • Marta Brzeszkiewicz – dyplomowana ortoptystka, rehabilitant wzroku
 • dr n med Marta Michalczuk – okulista z Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
 • dr Agnieszka Majkusiak
 • lek. med. Tomasz Józefów

Podczas pierwszej wizyty oceniane jest:

 • widzenie do dali i do bliży,dziecko z ksiazką
 • ruchomość gałek ocznych,
 • występowanie zeza ukrytego lub jawnego,
 • konwergencja,
 • obuoczne widzenie.

Wizyta w gabinecie ortoptycznym jest:

 • badaniem profilaktycznym u dzieci zdrowych,
 • przygotowaniem do planowanego zabiegu usunięcia zeza,
 • kontrolą po wykonanym zabiegu,
 • specjalistyczną opieką u dzieci z grupy „podwyższonego” ryzyka jak np: wcześniaki
 • terapią w przypadku zdiagnozowanych nieprawidłowości lub zaburzeń.

Podczas każdej wizyty  prowadzone są zapisy w karcie badania, dzięki której można potwierdzić skuteczność terapii.

karta badania

Gabinet czynny jest w godzinach porannych i popołudniowych. Termin wizyty można ustalić telefonicznie, osobiście np. po zakończonej konsultacji u lekarza okulisty lub poprzez formularz rezerwacji online.

PORADNIA LECZENIA ZEZA
Konsultacja okulistyczna

Konsultacja okulistyczna dzieci do 6 r.z.

200,00

230,00

Badanie ortoptyczne (diagnoza, omówienie) 150,00
Badanie Ekran Hessa 100,00
Badanie ortoptyczne + Ekran Hessa (do 60 min) 200,00
Ćwiczenia ortoptyczne – pakiet 10 wizyt w grupie 600,00
Ćwiczenia ortoptyczne – pakiet 10 wizyt indywidualne 900,00
Ćwiczenia ortoptyczne w grupie – 1 wizyta 70,00
Ćwiczenia ortoptyczne indywidualne – 1 wizyta 100,00