Refundowane pomoce optyczne* – wyroby medyczne wykonywane seryjnie

Nazwa Kod Kwota refundacyjna Okres użytkowania
Lupa P.079 200 zł 1 raz na 3 lata
Monookulary (Lunety) P.080 400 zł 1 raz na 5 lat
Okulary lupowe P.081 400 zł 1 raz na 5 lat
Okulary lornetkowe do bliży P.082 400 zł 1 raz na 5 lat
Okulary lornetkowe do dali P.083 400 zł 1 raz na 5 lat
Biała laska P.122 100 zł 2 razy w roku
*Dz. U. z dn. 17 grudnia 2013, poz. 1565 Rozporządzenie MZ z dn. 6 grudnia 2013 „W sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z poźn.zm.