CZYTANIE
czytanie w okularach lupowych

Okulary lupowe to inaczej lupy zamontowane w standardowych oprawkach okularowych o dowolnych powiększeniach od 4x do nawet 12x. Okulary mogą być jedno lub dwuoczne. Są optymalnym rozwiązaniem dla pacjentów z AMD. Największą zaletą okularów lupowych jest duże powiększenie oraz bardzo duże pole widzenia.

Okulary lupowe pryzmatyczne – szkła powiększające w oprawie okularowej wykorzystujące pryzmaty wspierające konwergencję pacjenta i tym samym umożliwiające pacjentowi czytanie obuoczne. Pozwalają osobom z niedowidzeniem na obserwację obuoczną do bliży (czytanie oraz pisanie) pozostawiając wolne ręce.

Okulary lupowe (hiperokulary) – szkła powiększające umożliwiające czytanie pacjentom dla których okulary lupowe pryzmatyczne są niewystarczające ze względu na słaby visus.

okulary lupowe
okulary lupowe