W związku z wejściem z dniem 08.01.2021 e-skierowań informujemy, że na Rehabilitację osób z dysfunkcją wzroku może skierować lekarz okulista lub neurolog lub lekarza rehabilitacji. 

Lekarz wystawiający skierowanie wybiera e-skierowanie do specjalisty a następnie wskazuje poradnie z kodem 2300  ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ i cel leczenia: Objęcie opieką rehabilitacyjną osobę z dysfunkcją wzroku. Konieczne jest uzupełnienie  kodu choroby – ICD10

UWAGA: nadal honorujemy skierowania w formie papierowej.

Problematyka rehabilitacji niewidomych i słabowidzących jest nadal mało znana w środowisku.

Utrata wzroku – podstawowego narządu zmysłu człowieka, jest jednym z najbardziej traumatycznych doświadczeń jakie może spotkać człowieka, jednocześnie wykluczając go z życia społecznego. Szybkie działania prewencyjne są istotne z punktu utrzymania chęci nauki „życia na nowo” pacjenta będącego często w stanie „żałoby” po utracie najważniejszego zmysłu człowieka jakim jest wzrok.

Najczęstsze schorzenia naszych Pacjentów:

 1. AMD
 2. Jaskra
 3. Retinopatia cukrzycowa
 4. Wysoka krótkowzroczność
 5. Neuropatie
 6. Choroby genetyczne
  >  Retinitis pigmentosa
  >  Zespół Stargardta
  >  Zespół Lebera‏

Przez podjęcie odpowiednich działań umożliwiających spowolnienie procesu utraty wzroku, uruchomienie zasobów kompensujących upośledzenie funkcji wzrokowych możliwe jest utrzymanie aktywności społecznej i zawodowej.

W Polsce Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku jest świadczeniem gwarantowanym przez Państwo i refundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Konsekwencje braku rehabilitacji osób słabowidzących i niewidomych

 1. Brak samodzielności w funkcjonowaniu w życiu codziennym i społecznym,
 2. Bardzo niski poziom aktywności edukacyjno – zawodowej
 3. Koszty indywidualne – uzależnienie od pomocy innych osób
 4. Izolacja i dyskryminacja społeczna = depresja
 5. Koszty społeczne – długotrwałe korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej
 6. Koszty ekonomiczne – udział państwa w opiece społecznej i większe nakłady na służbę zdrowia.
 7. Wykonywanie pracy poniżej poziomu możliwości i wykształcenia

 

pobierz druk skierowania na rehabilitacje słabowidzących