Współpracujemy z lekarzami z doświadczeniem w leczeniu najtrudniejszych przypadków schorzeń oczu dorosłych i dzieci.

dr n. med. Jerzy Mianowicz – specjalista chorób oczu z 30-letnim stażem pracy w Klinice Okulistyki na Akademii Medycznej w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami słabowidzącymi. Ściśle współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Wzroku Osób Słabowidzących. Specjalista w dziedzinie USG oczu. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu jaskry, AMD i innych chorób oczu w tym zespołem suchego oka i retinopatii cukrzycowej. Czynny propagator profilaktyki chorób oczu. Brał udział w wielu międzynarodowych i krajowych zjazdach okulistycznych. Autor licznych publikacji naukowych.


dr n. med.  Agnieszka Jamrozy – Witkowska – specjalista chorób oczu. Liczne szkolenia w ośrodkach w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego. Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym i chirurgicznym chorób siatkówki, diagnostyką leczeniem AMD. Od wielu lat współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych oraz współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Wzroku Osób Słabowidzących. Autorka licznych publikacji naukowych.


dr n. med. Katarzyna Skonieczna – specjalista chorób oczu (dyplom z wyróżnieniem). Wieloletnie doświadczenie kliniczne.  Wyróżniona praca doktorską z zakresu jaskry normalnego ciśnienia. Specjalizuje się w laserowej korekcji wad wzroku, chirurgia zaćmy oraz laseroterapii przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej. Odbyła staże w renomowanych ośrodkach zagranicznych w tym w Moorfields Eye Hospital w Londynie z zakresu chorób rogówki, jaskry, chorób siatkówki i chirurgii plastycznej powiek – stypendium European Society of Ophthalmology, z zakresu chirurgii refrakcyjnej i chirurgii zaćmy w Instituto de Microcirurgia Ocular (IMO) w Barcelonie – stypendium European Society of Cataract and Refractive Surgeons, z zakresu chirurgicznego leczenia zaćmy w Indiach – stypendium Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.Jest jedynym okulistą z Polski, który jest obecnie członkiem International Glaucoma Panel and Mentorship Programme. Autorka licznych publikacji naukowych. Aktywnie współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Wzroku Osób Słabowidzących. 

dr n. med. Marta Michalczuk doświadczenie zdobyte w Klinice Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wykonuje i interpretuje badania OCT i elektrofizjologiczne, wykonywanie fotokoagulacji siatkówki, dobór korekcji okularowej i szkieł.
Autorka wielu publikacji naukowych dotyczących problemów w Okulistyce Dziecięcej wśród których istotne miejsce zajmuje praca doktorska pod tytułem: „Analiza wzrokowych potencjałów wywołanych wzorcem u dzieci w wieku szkolnym z wywiadem wcześniactwa”. Diagnozuje i prowadzi leczenie dzieci z krótkowzrocznością, nadwzrocznością i astygmatyzmem oraz diagnostyką i leczeniem zeza. Współpracuje z ortoptystką planując ćwiczenia w gabinecie ortooptycznym w zakresie leczenia zeza i niedowidzenia. Prywatnie mama z podejściem do dzieci dlatego mali pacjenci chętnie wracają na kolejne wizyty.


lek med. Urszula Łukasik specjalista chorób oczu, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.Staż specjalizacyjny w Klinice Okulistyki Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Wieloletnie doswiadczenie kliniczne z zakresu diagnostyki i leczenia chorób narządu wzroku. Wykonuje badania biometrii gałki ocznej, Optycznej Konherentnej Tomografii (OCT) oraz iniekcji podspojówkowych, okołogałkowych i doszklistkowych, zabiegi płukania dróg łzowych i wycięcia zmian guzkowych powiek. Prowadzi badania kwalifikacyjne pacjentów do leczenia operacyjnego.
Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych takich jak np.: Zmiany w ciele szklistym związane z wiekiem – patogeneza, objawy i leczenie.”Okulistyka współczesna – obecne możliwości i perspektywy w zakresie diagnostyki i terapii najczęstszych chorób oczu”, „Azytromycyna w profilaktyce okołooperacyjnej-doświadczenia własne”, „Porównanie wrażliwości bakterii na lewofloksacynę i azytromycynę w profilaktyce pooperacyjnego zapalenia wnętrza gałki ocznej po iniekcjach doszklistkowych”, „Porównanie wrażliwości bakterii na lewofloksacynę i azytromycynę w profilaktyce pooperacyjnego zapalenia wnętrza gałki ocznej po iniekcjach doszklistkowych”, „Zależność między amplitudą tętna ocznego w badaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą dynamicznej tonometrii konturowej a wybranymi parametrami biometrycznymi gałki ocznej u osób nie chorujących i chorych na jaskrę”, „Zapalenie wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmy metodą fakoemulsyfikacji – strategie terapeutyczne”, „Zapalenie wnętrza gałki ocznej po chirurgii zaćmy – strategie terapeutyczne.Doświadczenia własne”.


lek. med Agnieszka Majkusiak – specjalista chorób oczu. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, kursach doskonalących z zakresu diagnostyki i leczenia jaskry, zaćmy, AMD – degeneracją plamki związanej z wiekiem czy „suchego oka”. Od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Wzroku Osób Słabowidzących. Dobiera okulary oraz soczewki kontaktowe. Wykonuje badania na prawo jazdy oraz w ramach medycyny pracy. Od wielu lat współpracuje z polskim Związkiem Niewidomych. Doskonały specjalista z zakresu okulistyki dziecięcej. Diagnozuje i prowadzi leczenie dzieci z krótkowzrocznością, nadwzrocznością i astygmatyzmem oraz diagnostyką i leczeniem zeza. Współpracuje z ortoptystką planując ćwiczenia w gabinecie ortooptycznym w zakresie leczenia zeza i niedowidzenia. Najmłodsi pacjenci chętnie wracają na kolejne wizyty.lek. med. Małgorzata Górska – lekarz okulista z wieloletnią praktyką zawodową. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami słabowidzącymi (czynny udział w ogólnopolskim programie rehabilitacji dla osób słabowidzących).  Wykonuje kompleksowe badania i profesjonalne doradztwo w zakresie diagnozowania i leczenia schorzeń oczu oraz problemów ze wzrokiem. Przeprowadza badania okulistyczne w ramach medycyny pracy oraz dla kandydatów na kierowców. Dobiera okulary oraz soczewki kontaktowe.


lek med. Tomasz Józefów – Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista w zakresie okulistyki. Specjalizuje się m.in. w diagnostyce i leczeniu chorób rogówki, spojówki, nerwu wzrokowego, narządu łzowego, diagnostyką upośledzenia widzenia, badaniach i korekcji wad wzroku. Bezpośrednio współpracuje z Poradnią leczenia zeza (ćwiczenia ortoptyczne, pleoptyczne, badanie kąta zeza i stopnia widzenia obuocznego) oraz zespołem Ośrodka Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Narządu Wzroku działającymi w naszej placówce. Lekarz przyjmuje dorosłych i dzieci.

lek med. Monika Kukiełka 
Specjalista chorób oczu oraz z zakresu okulistyki dziecięcej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
 
lek med. Anna Siniarska 
Specjalista chorób oczu, absolwentka Wydziału lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestnik wielu kursów i szkoleń, m.in.: Podstawy aplikacji miękkich sferycznych soczewek kontaktowych, Podstawy badania refrakcji przy doborze soczewek kontaktowych, Korekcja astygmatyzmu za pomocą miękkich torycznych soczewek kontaktowych (Johnson & Johnson), Kurs retinopatii cukrzycowej (Międzynarodowe Centrum Edukacyjne Lions w Pradze). Odbyła staż zagraniczny w Vissum Alicante, pod kierunkiem prof. J. Alio, w zakresie chorób rogówki, zaćmy i chirurgii refrakcyjnej. Doświadczenie zawodowe: w latach 2010-2015 specjalizacja z okulistyki w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie. Wykonuje ambulatoryjne zabiegi okulistyczne oraz zabiegi laserowe – kapsulotomie i irydotomię
 
lek med. Alexey Solovyev
Specjalista w zakresie okulistyki oraz interny. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu jaskry, AMD, retinopatii cukrzycowej i innych chorób oczu .