Poradnia leczenia zeza w ramach NFZ

wpis w: administracja | 0

Od 1 lipca 2018 roku w naszej przychodni rozpoczęła działanie nowa Poradnia Leczenia Zeza, która realizuje świadczenia w ramach umowy z MOW NFZ.

Poradnia czynna jest we wtorki, czwartki i piątki.

W ramach poradni wykonywane są następujące świadczenia:

Diagnostyka, leczenie zeza i niedowidzenia
Badanie i korekcja wad wzroku
Badanie na synoptoforze ( kąta zeza i stopnia widzenia obuocznego)
Ćwiczenia ortoptyczne (leczenie zaburzeń obuocznego widzenia)
Ćwiczenia pleoptyczne (leczenie niedowidzenia)
Ćwiczenia ruchomości mięśni gałek ocznych
Ćwiczenia konwergencji i akomodacji

Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 22 635 67 02.

Do poradni wymagane jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny) lub okulisty do Poradni Leczenia Zeza.

Serdecznie zapraszamy!