Podsumowanie Akcji POLSCY OKULIŚCI KONTRA JASKRA

wpis w: administracja | 0

W dniach 12-15.03.2018 r. osoby, które w ostatnim roku nie odwiedziły okulisty i zgłosili swój udział w akcji, zostali poddani badaniom przesiewowym pod kątem jaskry. 30% z przebadanych osób  zostało skierowanych do dalszej diagnostyki z powodu nieprawidłowych parametrów. Wszystkie osoby, u których występuje niedowidzenie zostali skierowani do naszego  Ośrodka rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Jak pokazują powyższe dane, tego typu akcje są ogromnie ważne w celu budowania świadomości pacjentów i potwierdzają konieczność wykonywania minimum 1 raz w roku badań kontrolnych w gabinecie okulistycznym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy z powodu ograniczonej liczby miejsc nie mogli w sobotę skorzystać z badań przesiewowych.

Rejestracja tel. (22) 635 67 02 lub zapis online poprzez stronę www.przychodniapzn.pl