Badania OCT – promocja cenowa

wpis w: promocje | 0

OCT to optyczna koherentna tomografia dna oka. Jest badaniem niezbędnym do oceny stanu przedniej i tylnej części gałki ocznej np. rogówki, kąta przesączania, plamki, nerwu wzrokowego czy siatkówki.

  • jest badaniem nieinwazyjnym ( bezkontaktowym).
  • może być wielokrotnie powtarzane
  • nie wymaga przygotowania
  • nie występują przeciwwskazania do wykonania badania

Dla kogo

Wskazaniem do wykonania OCT są:

  • AMD – zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
  • Zmiany cukrzycowe na dnie oka
  • Otwory w plamce
  • Jaskra w celu potwierdzenia rozpoznania oraz monitorowania przebiegu choroby
  • Zwłóknienie przedplamkowe
  • Inne
Badanie OCT (jaskrowe/siatkówki/przedniego odcinka oka) 200,00
Angio OCT 220,00
GDX Pro OCT 100,00
HRT 3 100,00