Misja

 

Polski Związek Niewidomych w 1991 roku powołał Poradnię Rehabilitacji Wzroku Słabowidzących.

W 1998 roku poradnia przekształciła się w Przychodnię Rehabilitacyjno – Leczniczą – specjalistyczny ośrodek medyczny zawierający w swojej strukturze poradnie specjalistyczne dla dzieci i dorosłych, stomatologię, rehabilitację osób słabowidzących, dział zaopatrzenia w pomoce optyczne oraz rehabilitację ruchu.

Zapewniamy naszym Pacjentom profesjonalną opiekę medyczną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, współpracujemy z kluczowymi ośrodkami medycznymi z zakresu leczenia chorób oczu oraz prowadzimy działania prewencyjne mające na celu zapobieganie ich powstawaniu.

Fachowa obsługa spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Dowodem naszego profesjonalizmu są zadowoleni Pacjenci oraz Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 obejmujący zakresem pełen zakres naszych usług. Jesteśmy miejscem wybieranym nie tylko przez mieszkańców Mazowsza ale także przez Pacjentów z całego kraju.

Kompleksowa rehabilitacja wzroku osób słabowidzących, tracących wzrok oraz niewidomych jest naszą wiodącą działalnością.

Pomagamy osobom z dysfunkcją wzroku osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe a ich bliskim udzielamy wsparcia, porad i informacji. Zapewniamy wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji.

Kolejnym naszym celem jest edukacja społeczeństwa. Zadowolenie pacjenta jest dla nas najlepszym wskaźnikiem skuteczności naszych działań i podstawową motywacją wszystkich pracowników przychodni.

 

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • Zapewnienie ciągłości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez utrzymywanie i zawieranie kontraktów z NFZ na świadczenia usług zdrowotnych oraz z innymi instytucjami
  • Unowocześnianie wyposażenia placówki, sprzętu i aparatury medycznej
  • Objęcie opieką rehabilitacyjną i medyczną pacjentów słabowidzących, tracących wzrok i niewidomych
  • Zwiększenie kompleksowości usług poprzez rozszerzanie naszej działalności
  • Systematyczne doskonalenie metod leczniczych I diagnostycznych
  • Ciągłe doskonalenie Systemu Jakości zgodnego z Normą ISO 9001:2000.
  • Tworzenie zespołu wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników
  • Ciągłe i systematyczne podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników.