Projekt skierowany dla osób z dysfunkcją wzroku „Kryształy moich finansów”

wpis w: administracja | 0

Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych od 70 lat prowadzi działania, których celem jest szeroko rozumiana społeczna integracja i rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących. W ramach tych działań w okresie od października 2022r. do marca 2023r. realizujemy projekt „Kryształy moich finansów” dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces – I Edycja.” Celem projektu jest podnoszenie wiedzy finansowo-ekonomicznej niewidomej i słabowidzącej młodzieży w czasie trwania projektu. W ramach realizowanych działań odbyło się 6 pilotażowych warsztatów dla niewidomej i słabowidzącej młodzieży, uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, wypracowano program metodyczny oraz poradnik. Informacjami zawartymi w poradniku chcielibyśmy podzielić się z Państwem. Jeśli znajdziecie chwilę czasu, aby zapoznać się z nim będzie to ukoronowanie naszych działań i docenienie pracy organizacji/zespołu projektowego. Poradnik może służyć pomocą młodym osobom, ale też innym np.: seniorom, zawiera podstawowe informacje, nowe trendy w zrachowaniach konsumentów, przykłady dobrych praktyk i motywacji do racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Poradnik umieszczony jest również na stronie internetowej www.pzn.org.pl Poniżej linki do pobrania:

https://pzn.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/Poradnik_Krysztaly-moich-finansow.docx

https://pzn.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/Poradnik_Krysztaly-moich-finansow.pdf

https://pzn.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/Przykladowy-uzupelniony-szablon-budzetu-domowego-1-kwartal.xlsx

https://pzn.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/przykladowy-roczny-Szablon-budzetu-domowego-krysztaly-moich-finansow-do-uzupelnienia.xlsx