NOWE UPRAWNIENIA DLA OSÓB ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

wpis w: administracja | 0

NOWE UPRAWNIENIA DLA OSÓB ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły skorzystać poza kolejnością:

– ze świadczeń medycznych udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej),
ze świadczeń medycznych w szpitalach,
z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach,

oraz

– ze świadczeń rehabilitacji leczniczej – bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczeń opieki zdrowotnej udziela się poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

oznacza to, że:

placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia, w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących, świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

oraz

w zaopatrzeniu w wyroby medyczne nie obowiązujące limit czasowy (np. okulary lupowe dla osób z dysfunkcją wzroku mogły być refundowane co 5 lat a obecnie jeśli będzie uzasadnienie pogorszenia widzenia zlecenie może być zrealizowane zgodnie z potrzebą
pacjenta)

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.