Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku we Wrocławiu

wpis w: administracja | 0

Z radością informujemy, że pozytywnie zakończył się proces kontraktacji z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i od 15.12.2017 zaczynamy w filii naszej przychodni we Wrocławiu na ul. Kamiennogórskiej 16 (na terenie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych i Słabowidzących).

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku jest świadczeniem realizowanym w ramach NFZ i uprawnia do korzystania ze świadczeń pacjentów z:

  • AMD – postać wysiękowa i sucha,
  • DME (retinopatia cukrzycowa),
  • jaskrą,
  • schorzeniami siatkówki,
  • oraz z powodu innych schorzeń upośledzających funkcję wzroku u dzieci i dorosłych.

Prowadzimy rehabilitację osób dorosłych i dzieci na podstawie skierowania do OŚRODKA REHABILITACJI OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU wystawionego przez lekarza okulistę, neurologa lub lekarza rehabilitacji.
Kompleksowy program rehabilitacji osób z problemami widzenia realizowany jest przez zespół specjalistów – psychologa, tyflopedagoga i instruktora orientacji przestrzennej.

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku jest uzupełnieniem i kontynuacją leczenia. Przynosi wymierne korzyści pacjentowi w postaci lepszego funkcjonowania, nawet wtedy, gdy z medycznego punktu widzenia proces leczenia nie przynosi poprawy.

Wcześnie zapoczątkowana rehabilitacja prowadzi do szybszych efektów terapeutycznych, jednak może być rozpoczęta bez względu na czas wystąpienia dysfunkcji wzroku.

Wystarczy ze skierowaniem ustalić termin pierwszej wizyty i ZACZYNAMY