Pismo Braille’a – przeżytek czy konieczność?

wpis w: administracja | 0

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Pismo Braille’a – przeżytek czy konieczność?”, która odbędzie się 10 października 2017 r. w sali kolumnowej Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, ul. Konwiktorska 9 w godz. 11.00 – 15.00.

Organizatorem konferencji jest Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych i jego Rada Naukowa.

Pismo Braille’a jest od ponad 200 lat jedyną techniką, która zapewnia osobie niewidomej całkowitą samodzielność w pisaniu i czytaniu, bez konieczności używania sprzętu elektronicznego. Taką opinię przedstawiają wszystkie międzynarodowe organizacje zrzeszające osoby z dysfunkcją wzroku.

Niestety, w ostatnim czasie obserwujemy niepokojące zjawisko polegające na umniejszaniu znaczenia tego pisma, ograniczaniu środków finansowych na jego naukę oraz na druk materiałów w tym formacie.

Konferencja: „Pismo Braille’a – przeżytek czy konieczność?” będzie doskonałą okazją do pogłębionej refleksji nad tym pytaniem i do zweryfikowania własnych poglądów.

Do udziału w konferencji i dyskusji zapraszamy przedstawicieli kluczowych Instytucji zajmujących się osobami z niepełnosprawnością oraz media. W ten sposób chcemy zwiększyć świadomość społeczną na temat znaczenia pisma Braille’a dla ludzi niewidomych i ociemniałych.

Pragniemy, aby nasza konferencja rozpoczęła społeczną debatę o przyszłości tego pisma i aby w jej wyniku powstała „Biała księga brajla”.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy, do 25 września 2017 r. telefonicznie pod nr 22 831-33-83 lub drogą elektroniczną: pzn@pzn.org.pl z dopiskiem w temacie „Konferencja brajl”