Zaproszenie na konferencję „Uveitis- zapalenie błony naczyniowej oka”

wpis w: administracja | 0

Zaproszenie

Polski Związek Niewidomych zaprasza na konferencję pt.” Uveitis (zapalenie błony naczyniowej oka, ZBNO) z perspektywy pacjenta w Polsce.”, która odbędzie się w dniu
6 czerwca 2017r. o godz. 13.00 w Sali Kolumnowej Polskiego  Związku Niewidomych ul. Konwiktorska 9 w Warszawie.

Zapalenie błony naczyniowej oka jest schorzeniem mało znanym o niejednoznacznej  etiologii, wymagającym długotrwałej diagnostyki. Nieleczone może prowadzić do utraty widzenia.

Konferencja będzie kontynuacją debat problemowych dotyczących różnych schorzeń grożących ślepotą. Jej celem jest edukacja pacjentów i decydentów na temat specyfiki tego schorzenia, diagnostyki i dostępu do leczenia oraz rehabilitacji. Chcemy na niej przedstawić również informacje o stanie wiedzy pacjentów o tym schorzeniu.

Program konferencji:

13.00-13.10 Przywitanie gości – Prezes PZN Anna Woźniak – Szymańska

13.10-13.30 Najważniejsze problemy pacjenta ze schorzeniami narządu wzroku w Polsce z perspektywy Polskiego Związku Niewidomych – Dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN Małgorzata Pacholec

13.30 – 13.50 Uveitis (zapalenie błony naczyniowej oka, ZBNO, H20 – Zapalenie tęczówki i ciała rzęstkowego oraz H30 – Zapalenie naczyniówki i siatkówki) z perspektywy klinicysty – prof. dr hab. n med. Marta Misiuk – Hojło, Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

13.50-14.10 Uveitis z perspektywy systemowej – dr n med. Jakub Gierczyński, MBA; NIZP-PZH

14.10-14.30 Uveitis z perspektywy pacjenta – Dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN Małgorzata Pacholec

14.30-14.50 Uveitis z perspektywy świadczeniodawcy – Dyrektor Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno – Leczniczej Polskiego Związku Niewidomych Teresa Kłys

14.50-15.30 Debata i dyskusja

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy  o  wcześniejsze zgłaszanie chęci wzięcia udziału w spotkaniu pod nr. Telefonu: 22 831 33 83.

Serdecznie Zapraszamy

 

 

Konferencja organizowana z grantu naukowego ABBVIE Sp. z o.o.