Program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku

wpis w: administracja | 0

Czy znasz w Warszawie rodzinę, której członkiem jest osoba niewidoma lub słabowidząca?
Podziel się informacją o projekcie „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”!
Pomóż osobom z niepełnosprawnością postawić krok na ścieżce do samodzielności!

Projekt zapewnia m.in.:
szkolenia i kursy zawodowe (stypendia)
doradztwo zawodowe
płatne staże zawodowe
kursy komputerowe
wsparcie specjalistów

więcej na stronie: http://pzn.org.pl/projekt-aktywna-warszawa/
#AktywnaWarszawa #samodzielność #niewidomi #AktywizacjaZawodowa #staż #kursyzawodowe