Leczenie zeza i niedowidzenia u dzieci

Celem terapii jest uzyskanie widzenia obuocznego i równoległego ustawienia oczu przy patrzeniu na wprost oraz prawidłowej koordynacji ruchowej oczu. Leczenie powinno być rozpoczęte jak najwcześniej, przed 6 rokiem życia aby u dziecka mogło... READ MORE

Cukrzyca podstępnie atakuje wzrok

Jak podają statystyki, na świecie na cukrzycę choruje 350 mln ludzi a liczba nowych pacjentów rośnie lawinowo. Problemy z widzeniem pojawiają się prawie u wszystkich chorych po pewnym okresie trwania choroby. Zmiany cukrzycowe w... READ MORE