Zespół suchego oka – problem ludzi aktywnych

Zespół suchego oka (ZSO) to problem coraz bardziej powszechny. Szczególnie dokucza on osobom aktywnym zawodowo, dużo pracującym przy komputerze i przebywającym w klimatyzowanych pomieszczeniach. Wbrew pozorom nie zawsze jest on prawidłowo diagnozowany. Zdarza... READ MORE

Leki na jaskrę dla seniorów

Polski Związek Niewidomych, w odpowiedzi na pismo w sprawie umieszczenia leków na jaskrę w wykazie leków dostępnych bezpłatnie dla osób, które ukończyły 75 rok życia, otrzymał następującą informację: „Minister Zdrowia pismem z dnia... READ MORE

Współpraca z Medica Assistance

Z dniem 02.01.2017 roku dołączyliśmy do sieci partnerów medycznych Medica Assistance w zakresie obsługi ubezpieczeń zdrowotnych. Pacjenci posiadający opiekę medyczną w Medica Assistance mogą skorzystać w naszej placówce z: konsultacji okulistycznych dzieci i... READ MORE